HACKER OO1
HOŞGELDİNİZ HACKEROO1
FORUM : BLOK : SİTEMİZ : =İÇRESİNDE
MÜKEMMEL PAYLAŞIMLAR VARDIR
SİZLERİNDE ARAMIZDA OLMANIZI İSTERİZ,TAMAMEN ÜCRETSİZ OLAN
PAYLAŞIMLAR VE ÜYELİGİMİZ:
KESİNLİKLE SİZLERİN İSTEKLERİNİZ
ÜZERİNE HAZIRLANMIŞ VE TASARLANMIŞTIR
SİTEMİZDE İYİ VAKİT GECİRMENİZ DİLEGİYLE
ADMİN

SQL Injection Ataklarından Nasıl Korunuruz?

Aşağa gitmek

SQL Injection Ataklarından Nasıl Korunuruz?

Mesaj tarafından MASKE Bir Perş. Ocak 27, 2011 9:23 am

Bu makalemizin konusu başlıktan da anlaşılacağı gibi, web uygulamalarımıza yapılan saldırılara karşı nasıl önlem almamız gerektiği. Aslında web uygulamamıza yapılabilecek bir çok saldırı metotları vardır. Bu makalede, bu saldırı çeşidinden biri olan Sql Injection (Sql Aşılama) ataklarına karşı savunma taktiklerini anlatacağım. Peki sql injection atakları nasıl yapılır?? Sql Injection atakları, web uygulamalarımızda yer alan veri girişleri için kullandığımız TextBox form elemanlarının içine yazılan bazı sql komut deyimlerinin yazılması ile olur.

Web uygulamalarımızın en zayıf bölümü kullanıcı girişlerinin yapıldığı ve sonucunda yetkilendirme yapıldığı bölümlerdir. Yani login sayfalarıdır. Web uygulamaları ile ilgilenen herkes mutlaka bir login sayfası yapmıştır. Temel olarak iki tane TextBox ve bir tane Button yer alır. Kullanıcı TextBox’lara gerekli verileri girdikten sonra Button’a tıklar ve Button’un OnClick olayı devreye girer. OnClick olayında ise veritabanına bağlantı gerçekleştirilir, gerekli sorgu komutu yazılır ve eğer TextBox’lara girilen veriler ile veritabanındaki tabloda yer alan herhangi bir kayıt eşleştiyse (veya en az bir kayıt döndürüyorsa) bu kullanıcı için web uygulamasına giriş başarılı olmuştur. Yani kullanıcının Authenticate işlemi gerçekleştirilmiştir. Aslında her şey düzgün çalıştığını zannederken kötü niyetli kişiler tarafından web uygulamalarınızın tehdit altında olduğunu farketmezsiniz. Bende web uygulamaları ile çalışmaya yeni başlarken eğer kod düzgün çalışıyorsa her şey bitmiş gibi düşünürdüm. Güvenlik kısmını herzaman arka plana atmıştım. Bazen makelelerimizde esas konuya yoğunlaşmak için bazı güvenlik ilkelerini ihlal ederiz. Fakat siz uygulamalarınızda güvenlikten asla ödün vermeyin.

Sizlere bu makalede kötü yazılmış bir kod ve iyi yazılmış bir kodun karşılaştırmasını yapacağım. Fakat en önce Sql Injection ataklarına karşı koymanız için gereken 5 temel savunma prensibini bilmeniz gerekir:

Prensipler Neler Yapmalısınız?
Kullanıcı girdilerine asla güvenmeyin. Tüm TextBox girişlerinin değerlerini Validator Kontrolleri, Regular Expressions veya kod ile kontrol edin.
Veritabanına asla admin düzeyinde bağlanmayın. Veritabanına gerekli düzeyde kısıtlı erişim ile bağlanın.
Asla dinamik Sql sorguları kullanmayın. Parametre göndererek veya Stored Procedure Kullanın.
Veritabanına verilerinizi asla açık şekilde yazmayın. Verilerinizi şifreleme algoritması kullanarak veritabanına kaydedin.
Web uygulamalarınızda meydana gelebilecek istisnalarla(Exceptions) veya hatalarla ilgili bilgileri en düşük düzeyde kullanıcıya aktarın. Web uygulamalarınızda meydana gelebilecek olası her hataya karşı özel bir hata sayfası hazırlayın.
Şimdi sıra geldi web uygulamalarınızı nasıl yazmanız ve yazmamanız gerektiğine.
login.aspx sayfamızda yer alan Button’un OnClick olayına şu şekilde kod yazılmış olduğunu farzedelim.
private void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
string strCnx = ConfigurationSettings.AppSettings["BadconnStr"];
SqlConnection conn = new SqlConnection(strCnx);
conn.Open();
SqlCommand cmd = new SqlCommand();
cmd.Connection = conn;
cmd.CommandText = "Select * From users Where username = ’"+ txtusername.Text +"’AND password = ’"+ txtpassword.Text +"’ ";
SqlDataReader dr;
dr = cmd.ExecuteReader();
if(dr.Read())
{
FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(txtusername.Text,false);
}
else
{
ErrLabel.Text = "Başarısız İşlem";
}
}
Eğer kullanıcı kendi kullanıcı adı ve şifresini girerse her şey normal şekilde sürer. Fakat eğer iyi yazılmamış bir login sayfasında aşağıdaki gibi bir ifade girilirse ne olur görelim. ’or 1=1--

şeklinde bir Sql ifadesi kullanıcı adının girileceği TextBox’a girilir ve şifre kısmına da rastgele bir değer girilirse, veritabanımızdaki tabloda böyle bir kullanıcı olmasa bile yetkilendirme işlemi başarılı olacaktır. Çünkü ’or 1=1-- ifadesinin TextBox’a girilmesi sonucu sorgu ifadesi şu şekle dönüşmüş olur. Select * From users Where username = ’ ’or 1=1--’ AND password = ’"+ txtpassword.Text +"’

Kullanıcı adını yazdığımız TextBox nesnesine girilen ’or 1=1-- ifadesinde yer alan -- işaretlerinin anlamı; -- işaretlerinden gelen sonraki ifadeleri yoksay olacaktır. Yani sonuç olarak ifademiz;

Select * From users Where username = ’ ’or 1=1--

şekline dönüşecektir.Bu ifadede yer alan or 1=1 ifadesi sürekli doğru sonucu vereceğinden sonuç olarak sorgu işlemi bir kayıt döndürecektir. Bizim if döngümüzde yer alan dr.Read() ifadesi de true değerini alacağından if deyimi çalıştırılacak ve kullanıcı Authenticate işlemini başarı ile geçecektir.

Peki bu Sql Injection saldırısının çalışmasını sağlayan hatalar neydi? Kodumuzu satır satır inceleyelim. string strCnx = ConfigurationSettings.AppSettings["BadconnStr"];
SqlConnection conn = new SqlConnection(strCnx);
bu ifadede BadconnStr değerini Web.config sayfamızdan almaktayız. Web.config sayfamızda yer alan ConnectionString ifademiz şu şekildedir.
Bu ConnectionString ifadesindeki hata veritabanına sa olarak bağlanmamızdır. Hiçbir zaman veritabanına sa kullanıcısı olarak bağlanmayın. Çünkü sa veritabanı üzerinde çok yüksek haklara sahiptir. Oysa bize gerekli olan sadece SELECT sorgusu.

Diğer bir hata ise sorgu işleminin dinamik olarak yapılması. Eğer bu şekilde dinamik olarak SQL sorguları yaratılırsa yukarıda girilen ’or 1=1-- ifadesinin girilmesi ile çok büyük güvenlik açıklarına neden olursunuz. Peki ne yapacağız. Yukarıda bahsettiğim prensiplere göre parametre olarak veri göndermeli veya Stored Procedure kullanmalıyız.

Aslında yukarıda TextBox’lara girilen değerleri de kontrol etmemiz gerekir. Yine aynı şekilde TextBox’ın MaxLength özelliğinin mutlaka kısıtlanması gerekir. Yani TextBox’lara sınırsız karakter girilmesini önlemeliyiz. TextBox’lara girilebilecek özel karakterleri de kontrol etmeliyiz. Yani ’ " - + # % & gibi bir çok karakterlerin girilmemesini sağlamalıyız.

Sadece ’or 1=1-- ifadesinden farklı Sql Injection saldırıları da olabilir. Örneğin yine kullanıcı adını girdiğimiz TextBox nesnesinin içine,

’; UPDATE users SET password = ’deneme’ WHERE username = ’mehmet’ --

ifadesi de girilebilir. Peki bu Sql Injection ne gibi zararlara neden olur?

Bu ifade ile çoklu Sql deyimleri noktalı virgül yardımı ile aynı anda çalıştırılabilir. Bu ifade ile users tablosunda yer alan kullanıcı adı mehmet olan kişinin şifresini deneme olarak değiştiriyor. Eğer yukarıdaki gibi kötü yazılmış bir kod varsa bu işlem başarı ile gerçekleştiriliyor. Yine aynı şekilde buna benzer bir ifade ile, veritabanında yeni kullanıcılar yaratılabilr, bir tablo silinebilir, veya herhangi bir stored procedure yazılarak çok farklı işlemler gerçekleştirilebilir. Bunu önlemenin yolu veritabanına bağlantı yaptığımız ConnectionString’inde yer alan user’a sadece ve sadece gerekli izinler verilmelidir. Örneğin, burada user’ın sadece SELECT ifadesi için izin verilseydi hiç bir sorun olmayacaktı.

Şimdi daha güvenli login işleminin nasıl gerçekleşeceğini görelim.
Daha Güvenli Login Sayfamız

Öncelikle sayfamızın tasarım kısmının neye benzediğine bakalım. Daha iyi görebilmek için şeklin üzerine tıklayıp büyütebilirsiniz.LOGIN Butonuna tıkladığımızda çalışacak kodu görmeden önce Web.config dosyasında yer alan ConnectionString ifadesini görelim.
Button’umuzun OnClick olayında çalışacak kod ise şu şekildedir.

private void Button1_Click(object sender, System.EventArgs e)
{
string strCnx = ConfigurationSettings.AppSettings["BetterconnStr"];
SqlConnection conn = new SqlConnection(strCnx);
conn.Open(); SqlCommand cmd = new SqlCommand();
cmd.Connection = conn;
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
cmd.CommandText = "UserControl";
SqlParameter prm;
prm = new SqlParameter("@username",SqlDbType.NVarChar,50);
prm.Direction = ParameterDirection.Input;
prm.Value = FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile(txtusername.Text,"SHA1");
cmd.Parameters.Add(prm);
prm = new SqlParameter("@password",SqlDbType.NVarChar,50);
prm.Direction = ParameterDirection.Input;
prm.Value = FormsAuthentication.HashPasswordForStoringInConfigFile(txtpassword.Text,"SHA1");
cmd.Parameters.Add(prm);
SqlDataReader dr;
dr = cmd.ExecuteReader();
if (dr.Read())
{
FormsAuthentication.RedirectFromLoginPage(txtusername.Text, false);
}
else
{
ErrLabel.Text = "Başarısız İşlem";
}
}
Yukarıda makalenin ilk başında bahsettiğim 5 temel prensibin hepsi bu login işleminde uygulandı. TextBox nesnelerine girilebilecek max karakter sayısının kısıtlanması ile çalışabileck Sql deyimleri girilemez. Aynı şekilde RegularExpressionValidator ifadeleri ile özel karakterlerin girilmesi önlenlenmiş oldu. Yine ConnectionString ifademizde benim yarattığım bir kullanıcı ile bağlanılıyor. Bu kullanıcıya sadece StoredProcedure’leri çalıştırılmasına izin veriliyor. Böylece başka herhangi bir sql komutunun çalışmasına olanak tanınmıyor. Çünkü veritabanına bağlanan kullanıcının yapabildikleri kısıtlanmıştır. SqlCommandType’in özelliği Stored Procedure olarak ayarlanmış ve böylece dinamik SQL ifadelerinin kullanılması engellenmiş olur. Stored Procedure’e aktarılan parametrelerde şifrelenerek veritabanında, şifrelenmiş olarak duran kayıtlarla karşılaştırlır.

Elbette web uygulamasının içerisinde, login sayfasından farklı sayfalarda yer alan TextBox nesneleri ile kötü niyetli kullanıcılar veritabanımıza dolayısıyla web uygulamamıza zarar verebilirler. Örneğin, herkesin bildiği site içerisinde arama yapabilmemizi sağlayan TextBox nesnelerine girilen değerlerde kontrol edilmelidir.

Bu makalenin içerisinde yer alan kodları daha iyi anlayabilmek için, makale içinde geçen bazı konuları (FormsAuthentication, Verileri Şifreleme, RegularExpressionValidator, Stored Procedure) yine aspnedir.com sitesinden okumanızı tavsiye ederim.


Örnek Uygulama : SQL Injection

Makale:
SQL Injection Ataklarından Nasıl Korunuruz? ASP.NET
SpreadsheetGear: Excel Charting Samples
Richly formatted workbooks with fast and complete calculations are the heart and soul of a spreadsheet, but the ability to make good decisions is greatly enhanced by the ability to visualize data.more
Dashboards from Excel Charts and Ranges
You and your users can design dashboards, reports, charts, and models in Excel rather than hard to learn developer tools and you can easily deploy them with SpreadsheetGear for
avatar
MASKE
hacker
hacker

Mesaj Sayısı : 199
rep-puan : 2147486719
Rep Puan : 53
Kayıt tarihi : 17/07/10
Yaş : 37
Nerden : İZMİR

Oyun Sayfası
Oyun Alanı:

Kullanıcı profilini gör http://www.hackeroo1.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön

- Similar topics

 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz